top of page
SerhatTuranheadshot_edited_edited.jpg

COVID-19: Afet ve Acil Durum Hallerinde Telefon ve Konum Bilgisi Paylaşılacak

7226 sayılı ve 25.03.2020 tarihli TBMM ‘de kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesi uyarında yapılan değişiklikle idari makamlar afet ve acil durumlarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan telefon ve konum bilgilerini temin edebileceklerdir.

 

MADDE 1 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından;

a) Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının veya ilgili valiliğin,

b) 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin, ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde erişim sistemi kurulabilir.

Bu madde uyarınca elde edilen veriler başka amaçlar için kullanılamaz.”

Maddenin b bendinin son fıkrasında ise bu hizmetin kurulabilmesi için AFAD, 112 acil çağrı merkezleri ve valiliğin içinde bulunduğu entegre bir sistemin kurulacağının da sinyalleri verilmiştir.

Söz konusu değişiklik COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) öncesi özellikle ülkemizde yaşanan deprem gibi afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerinin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için planlanmıştı. Gerçekleşen düzenleme ile pek tabii ki COVID-19 vakalarının da takibinin sağlanması mümkün olacaktır. 

bottom of page