top of page
 • Neden bu metni okuyorum?
  7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Veri Sorumlusu olarak biz de bu kişilerin bilgilendirildiğini ispat etmek durumundayız.
 • Hangi kişisel verilerim kullanılıyor?
  Bize iş başvurusunda bulunduğunuz takdirde gerekli olan ve işlediğimiz kişisel verileriniz yalnızca şunlardır: "Adınız, soyadınız, telefon numaranız, öğrenim durumunuz, iş tecrübeleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğunuz dönemler, göreviniz), lisan, bilgisayar kullanma yetisi, çalışmak istediğiniz görev bilgisi, eğitim geçmişiniz (okul/kurs/sertifika bilgileri)." Bunlar dışında bizimle başka bir veri paylaşmanıza gerek bulunmamaktadır. Buna rağmen bizimle başka kişisel veriler (örneğin doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, fotoğrafınız, askerlik göreviniziyapma/yapmama ve görevden muaf olmanız ve tecil tarihibilginiz,sosyal kulüp üyelik bilgileriniz gibi) paylaşmak isterseniz, bunları ancak vereceğiniz açık bir rıza beyanınız ile kullanabilir/işleyebiliriz.
 • Kişisel verilerim neden kullanılıyor?
  İnternet sitemizde kişisel verileriniz Çerez Politikamızda belirttiğimiz aktif çerezlerimiz hariç olarak ancak İnsan Kaynakları ve İletişim sayfalarını kullanıp kişisel verilerinizi bizimle paylaşmayı tercih etmeniz halinde, ilgili sayfalardaki hizmetlerin kullanılabilmesi amacıyla toplanmaktadır. İnsan Kaynakları sayfamız iş başvuruları yapabilmeniz için bulunmaktadır. Kişisel verileriniz iş başvurularınız için toplanmakta, bu verileriniz mevzuatın öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak saklanmakta, ihtiyaç doğması üzerine size ulaşmak ve istihdam amaçlarıyla kullanılmaktadır. İletişim sayfamız bize mesaj ve ihbar bilgileri iletebilmeniz için bulunmaktadır. Böyle bir mesaj gönderirken paylaşıp paylaşmama tercihine sahip olduğunuz kişisel verileriniz sadece bize bu sayfadan ulaşmanız yolu ile toplanmakta, sadece size tekrar ulaşmamız amacıyla ve mesajlarınızdaki olası istekleriniz doğrultusunda kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?
  Evet, kişisel verilerinizi özetle resmî kurumlara ve yurtdışına aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz; Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, İstediğiniz takdirde avukatlarınız gibi vekil veya yasal temsilcilerinize, vekil veya temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerin yerine getirilmesi amacıylaaktarılabilmektedir.
 • KVKK bana hangi hakları veriyor?
  KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.
 • Haklarımı nasıl kullanabilirim?
  Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
 • Okumam gereken başka politikalar var mıdır?
  Son olarak, METHUKUK'un kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak uyguladığı güncel ilke politikalara daima web sitelerimizden erişim sağlayabilirsiniz. ​ Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Markalaşmak veya yaygın bir markanın veya bir eserin sahibi olmak ne kadar önemliyse, aynı şekilde o markanın menfaatlerini korunması da o kadar önemlidir. Günümüzde ülke veya dünya çapında üne kavuşmuş markaların taklitlerinin üretilmesi yoluyla haksız menfaatler elde edilmesi oldukça yaygın bir durumdur. Yalnızca taklitlerin ortaya konulması değil, ayırt edilemeyecek nitelikte benzer markaların üretilmesi de aynı şekilde asıl marka sahiplerinin şöhretlerine zarar vermekte ve tüketici gözünde haksız yere itibarlarının azalmasına yol açmaktadır.

Hizmetlerimiz: 

 • Önceleri yürürlükte olan 556 sayılı KHK ve son olarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca tescilli marka sahibine verilen haklardan taklit markalı ürünlere el koyulması konusunda da müvekkillerimize en iyi hizmeti vermekteyiz. Arama ve el koyma kararları başvuruları, kararların takibi ve icrası, daha sonrasında ve yargılama sürecinde uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerimizden bazılarıdır.

 • Araştırmalara göre ülkemiz taklit marka trafiğinde özellikle doğudan batıya doğru önemli bir köprü görevini görmekle beraber, aynı zamanda dünya taklit ürünler pazarında da üretici olarak önemli bir paya sahiptir. Birçok ünlü markanın taklit ürünleri ülkemize ithal edilmekte, diğer yandan da ülkemizde üretilen bu tür ürünler yurtdışına ihraç edilmektedir. İşte bu noktada gümrük müdürlükleri kapsamında yapılan durdurma ve el koyma işlemlerinin takip edilmesi çok önemlidir.

 

 • Müvekkillerimize ait tescilli markaların izinsiz olarak kullanıldığı tüm mecralarda istihbarat hizmeti vermekteyiz. İstihbarat hizmetini yalnızca fiziksel mecralarda değil, aynı zamanda elektronik ortamlarda ve özellikle sosyal medya platformlarında da sağlamaktayız. Pazar araştırmaları, taklit marka kullanımına ilişkin tecrübelerimizi içeren raporlar ve talebinize göre özelleştirebildiğimiz özel incelemeler söz konusu hizmetlerimiz dahilindedir.

 • Gerek "Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza" mahkemeleri, gerekse Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılan yargılamalar ile marka tescil başvuruları, marka araştırma, marka tescil sureti tesisi de dahil olmak üzere markanıza ait talep edebileceğiniz tüm dava ve dava dışı hizmetleri vermekteyiz. Hukuk otomasyon sistemimiz sayesinde bu süreçlere ilişkin tüm belgelere ise nerede olursanız olun ulaşabilirsiniz.

bottom of page