top of page
Justice Scale

Markalaşmak veya yaygın bir markanın veya bir eserin sahibi olmak ne kadar önemliyse, aynı şekilde o markanın menfaatlerini korunması da o kadar önemlidir. Günümüzde ülke veya dünya çapında üne kavuşmuş markaların taklitlerinin üretilmesi yoluyla haksız menfaatler elde edilmesi oldukça yaygın bir durumdur. Yalnızca taklitlerin ortaya konulması değil, ayırt edilemeyecek nitelikte benzer markaların üretilmesi de aynı şekilde asıl marka sahiplerinin şöhretlerine zarar vermekte ve tüketici gözünde haksız yere itibarlarının azalmasına yol açmaktadır.

Hizmetlerimiz: 

  • Önceleri yürürlükte olan 556 sayılı KHK ve son olarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca tescilli marka sahibine verilen haklardan taklit markalı ürünlere el koyulması konusunda da müvekkillerimize en iyi hizmeti vermekteyiz. Arama ve el koyma kararları başvuruları, kararların takibi ve icrası, daha sonrasında ve yargılama sürecinde uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerimizden bazılarıdır.

  • Araştırmalara göre ülkemiz taklit marka trafiğinde özellikle doğudan batıya doğru önemli bir köprü görevini görmekle beraber, aynı zamanda dünya taklit ürünler pazarında da üretici olarak önemli bir paya sahiptir. Birçok ünlü markanın taklit ürünleri ülkemize ithal edilmekte, diğer yandan da ülkemizde üretilen bu tür ürünler yurtdışına ihraç edilmektedir. İşte bu noktada gümrük müdürlükleri kapsamında yapılan durdurma ve el koyma işlemlerinin takip edilmesi çok önemlidir.

 

  • Müvekkillerimize ait tescilli markaların izinsiz olarak kullanıldığı tüm mecralarda istihbarat hizmeti vermekteyiz. İstihbarat hizmetini yalnızca fiziksel mecralarda değil, aynı zamanda elektronik ortamlarda ve özellikle sosyal medya platformlarında da sağlamaktayız. Pazar araştırmaları, taklit marka kullanımına ilişkin tecrübelerimizi içeren raporlar ve talebinize göre özelleştirebildiğimiz özel incelemeler söz konusu hizmetlerimiz dahilindedir.

  • Gerek "Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza" mahkemeleri, gerekse Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılan yargılamalar ile marka tescil başvuruları, marka araştırma, marka tescil sureti tesisi de dahil olmak üzere markanıza ait talep edebileceğiniz tüm dava ve dava dışı hizmetleri vermekteyiz. Hukuk otomasyon sistemimiz sayesinde bu süreçlere ilişkin tüm belgelere ise nerede olursanız olun ulaşabilirsiniz.

bottom of page