top of page
 • Neden bu metni okuyorum?
  7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Veri Sorumlusu olarak biz de bu kişilerin bilgilendirildiğini ispat etmek durumundayız.
 • Hangi kişisel verilerim kullanılıyor?
  Bize iş başvurusunda bulunduğunuz takdirde gerekli olan ve işlediğimiz kişisel verileriniz yalnızca şunlardır: "Adınız, soyadınız, telefon numaranız, öğrenim durumunuz, iş tecrübeleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğunuz dönemler, göreviniz), lisan, bilgisayar kullanma yetisi, çalışmak istediğiniz görev bilgisi, eğitim geçmişiniz (okul/kurs/sertifika bilgileri)." Bunlar dışında bizimle başka bir veri paylaşmanıza gerek bulunmamaktadır. Buna rağmen bizimle başka kişisel veriler (örneğin doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, fotoğrafınız, askerlik göreviniziyapma/yapmama ve görevden muaf olmanız ve tecil tarihibilginiz,sosyal kulüp üyelik bilgileriniz gibi) paylaşmak isterseniz, bunları ancak vereceğiniz açık bir rıza beyanınız ile kullanabilir/işleyebiliriz.
 • Kişisel verilerim neden kullanılıyor?
  İnternet sitemizde kişisel verileriniz Çerez Politikamızda belirttiğimiz aktif çerezlerimiz hariç olarak ancak İnsan Kaynakları ve İletişim sayfalarını kullanıp kişisel verilerinizi bizimle paylaşmayı tercih etmeniz halinde, ilgili sayfalardaki hizmetlerin kullanılabilmesi amacıyla toplanmaktadır. İnsan Kaynakları sayfamız iş başvuruları yapabilmeniz için bulunmaktadır. Kişisel verileriniz iş başvurularınız için toplanmakta, bu verileriniz mevzuatın öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak saklanmakta, ihtiyaç doğması üzerine size ulaşmak ve istihdam amaçlarıyla kullanılmaktadır. İletişim sayfamız bize mesaj ve ihbar bilgileri iletebilmeniz için bulunmaktadır. Böyle bir mesaj gönderirken paylaşıp paylaşmama tercihine sahip olduğunuz kişisel verileriniz sadece bize bu sayfadan ulaşmanız yolu ile toplanmakta, sadece size tekrar ulaşmamız amacıyla ve mesajlarınızdaki olası istekleriniz doğrultusunda kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?
  Evet, kişisel verilerinizi özetle resmî kurumlara ve yurtdışına aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz; Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, İstediğiniz takdirde avukatlarınız gibi vekil veya yasal temsilcilerinize, vekil veya temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerin yerine getirilmesi amacıylaaktarılabilmektedir.
 • KVKK bana hangi hakları veriyor?
  KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.
 • Haklarımı nasıl kullanabilirim?
  Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
 • Okumam gereken başka politikalar var mıdır?
  Son olarak, METHUKUK'un kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak uyguladığı güncel ilke politikalara daima web sitelerimizden erişim sağlayabilirsiniz. ​ Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

İş Hukuku

İş hukuku konusundaki hizmetlerimiz, bu hukuk dalının tamamında, özellikle müvekkillerimize sözleşmelerin analizi, sözleşme düzenlenmesi, işçi ve işveren arasındaki müzakerelerde hukuki tavsiyeler verilmesi, çalışanların rekabet etmeme taahhütlerine dair metinlerin düzenlenmesi ve takibinin yapılması, iş kazaları sonrasında yapılacak bildirimlerin kontrolü ile bu süreçlerin yürütülmesi, işçi buluşları sonrası bu hakların sözleşmelerce korunması, işçilik alacakları ve bunlara bağlı tazminat haklarının değerlendirilmesi iş ve işlemlerini içermektedir.

 

Bunun yanı sıra, danışmanlık verilen müvekkillerin işyerinde bulunan sendika yahut işçi organizasyonlarıyla görüşülmesi, işveren temsilciliği yapılması,  toplu iş sözleşmeleri hazırlanması ve müzakereleri, işçi ile işveren arasında doğan ihtilaflarda danışmanlık ve vekillik hizmetleri vermekteyiz.

bottom of page