top of page

İş Hukuku

İş hukuku konusundaki hizmetlerimiz, bu hukuk dalının tamamında, özellikle müvekkillerimize sözleşmelerin analizi, sözleşme düzenlenmesi, işçi ve işveren arasındaki müzakerelerde hukuki tavsiyeler verilmesi, çalışanların rekabet etmeme taahhütlerine dair metinlerin düzenlenmesi ve takibinin yapılması, iş kazaları sonrasında yapılacak bildirimlerin kontrolü ile bu süreçlerin yürütülmesi, işçi buluşları sonrası bu hakların sözleşmelerce korunması, işçilik alacakları ve bunlara bağlı tazminat haklarının değerlendirilmesi iş ve işlemlerini içermektedir.

 

Bunun yanı sıra, danışmanlık verilen müvekkillerin işyerinde bulunan sendika yahut işçi organizasyonlarıyla görüşülmesi, işveren temsilciliği yapılması,  toplu iş sözleşmeleri hazırlanması ve müzakereleri, işçi ile işveren arasında doğan ihtilaflarda danışmanlık ve vekillik hizmetleri vermekteyiz.

bottom of page