top of page
Image by Andrew Neel

Avrupa Komisyonu 2019 Türkiye Raporu

Güncelleme tarihi: 12 Haz 2019


Fotoğraf: Dunya.com

Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan 2019 çalışma raporunda, kişisel verilerin korunması hususuna ilişkin bazı hususlar bulunmaktadır.


Bu hususlar:


  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kurulduğu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun oluşturulduğu,

  • Avrupa mevzuatı, özellikle GDPR ve Law Enforcement Directive 2016/680 ile uyum sağlanması adına mevzuat değişiklikleri yapılmadığı ve bu durumun Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yetkileri ve kolluk faaliyetleri sırasında kişisel verilerin korunması bakımından kaygı uyandırdığı,

  • Türkiye'nin, "Bireylerin Otomatik Yollarla Kişisel Veri İşlenmesi Karşı Korunması" (Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Council of Europe, CETS No 223)) Protokolü'nü imzalamadığı,

  • Ağır suçlar ve terörizm ile mücadele için kişisel veri paylaşılması ile ilgili uluslararası antlaşma için 2018'in Kasım ayında ve 2019'un Nisan ayında olmak üzere toplam 2 görüşme gerçekleştirildiği ancak, KVKK'nın henüz Avrupa standartlarında olmadığı ve uluslararası bir antlaşma için bunun sağlanmasının esas gereklilik olduğu,

  • Türkiye'nin önümüzdeki sene içerisinde kişisel verilerin korunması hakkında mevzuatını Avrupa standartlarına getirmesi, ağır suçlar ve terörizm ile ilgili Europol ve Eurojust ile karşılıklı olarak kişisel veri paylaşılması hakkında uluslararası antlaşma görüşmelerinin başlaması için gerekli şartları yerine getirmesinin gerektiği şeklindedir.

Raporun kişisel verilere ilişkin olan kısımları incelendiğinde, esas olarak KVKK'nın başta GDPR olmak üzere Avrupa mevzuatı ile uyumlu hale getirilerek Avrupa standartlarında bir kişisel veri koruması sağlanması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu hususun mükerrer şekilde vurgulanıyor olması, Türkiye'nin Avrupa nezdinde güvenli ülke olarak kabul edilmesi için bu hususun gerçekleştirilmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilecektir.


Raporun tamamına buradan, geçmiş yıllara ait dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

90 görüntüleme

Comments


bottom of page