top of page
Image by Andrew Neel

İrtibat Kişisi kimdir, ne işe yarar?

VERBİS’in hizmete açılması ve kayıt yükümlülüğünün başlaması ile VERBİS sistemine irtibat kişisi bilgi girişi yapılması gerekmektedir. Peki, İrtibat kişisi kimdir, kimler olabilir, görev ve sorumlulukları nelerdir?

İrtibat Kişisi, Serhat Turan
İrtibat Kişisi by Serhat Turan

İrtibat kişisi kimdir?


İrtibat Kişisi, veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir.


İrtibat Kişisinin Görevleri Nelerdir?  

"Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik" içeriğinde de açıkça belirtildiği üzere "İrtibat kişisi veri sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili değildir. İrtibat kişisi, ilgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği taleplerin cevaplandırılması konusunda iletişimi sağlar."


İrtibat kişisi VERBİS üzerindeki envanterde bir güncelleme yapılacağı zaman, bu güncellemenin yapılması adına sisteme giriş yapıp ilgili işaretlemeyi yapacak kişi olacaktır.


İrtibat Kişisinin Sorumluluğu, KVKK’da Belirtilen Sorumluluk veya Yükümlülükleri Kapsar Mı?


6698 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülük ve yaptırımlar açısından sorumluluk İrtibat Kişisinde değildir. Bu sorumluluk, tüzel kişiler bakımından tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ üzerindedir.


Veri sorumlusunun faaliyetlerinden, yükümlülük veya sorumluluklarından dolayı İrtibat Kişisi sorumlu tutulamaz. İrtibat Kişisi, sadece iletişim aracılığı yapmakla yükümlü olup VERBİS kaydını veri sorumlusu tarafından kendisine sunulduğu şekilde yapmakla sorumludur.


Belirtilen sebeplerle; şirket içerisinde, iletişim kanallarını takip eden ve şirket içerisinde gerekli iletişimlerin devamlılığını sağlayabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatı uyarınca temel bilgilere sahip kişilerin İrtibat Kişileri olmasını tavsiye etmekteyiz. Bu bilgi, irtibat kişisi tercihi yapmanızı kolaylaştıracaktır.


Herhangi biri İrtibat Kişisi Olarak Atanabilir Mi?


Veri Sorumlusu bir şirket ise, şirket içinden veya dışından herhangi bir kişiyi Türkiye’de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi olmak şartıyla irtibat kişisi olarak atayabilirsiniz. Dolayısıyla, İrtibat Kişisinin, şirket çalışanı olması zorunlu değildir.

Bir kişi sadece bir veri sorumlusunun İrtibat Kişisi olabilmektedir. Dolayısıyla, bir şirketler topluluğunda kaç şirket varsa o kadar farklı kişi irtibat kişisi olarak atanmak zorundadır.


İrtibat Kişisi Şahsi Adresini veya Ev Telefon Numarasını Vermek Zorunda mı?


Hayır, söz konusu kısımlara, şirket adresi ve şirket telefonunun yazılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.


İrtibat Kişisi Olarak Atanan Kişi, Artık İrtibat Kişisi Değil. Ne yapmalıyız?


İrtibat kişisi, verbis.kvkk.gov.tr sayfasındaki “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” sekmesinden her zaman değiştirilebilir.
1.969 görüntüleme

Comments


bottom of page