top of page

Yağmur Cumhur Marşan

Yağmur Cumhur Marşan; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası 1 yıl University Of San Diego'da Immigration Law üzerine çalışmış ve Amerika'da bir süre avukatlık bürosunda staj yapmıştır. Türk Ceza Hukuku Derneği üyesi olan Marşan , dernekte farklı kademelerde yöneticilik de yapmıştır. 2007 yılından itibaren Ceza Hukuku üzerinde çalışmış ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir çok örgütsel dosyada avukatlık yapmıştır.  2011 yılından itibaren React ile birlikte çalışmaya başlamış, büromuzun emniyet, savcılık ve ceza mahkemeleri ile olan irtibatını sağlamaktadır.  Kaçakçılık ve marka hakkına tecavüz suçlarında uzmanlaşmış, bu konularda bir çok eğitim ve seminer gerçekleştirmiştir.  

Yağmur Cumhur Marşan
bottom of page